ஏலியன்களோடு நேரடி தொடர்பில் இருந்த ஆதித்தமிழர்கள்..! அதிர்ந்து போன அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள்..!!

Loading...
 
ஏலியன்களோடு நேரடி தொடர்பில் இருந்த ஆதித்தமிழர்கள்..! அதிர்ந்து போன அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள்..!!
உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் என்பது அனைவராலும் ஒப்பு கொண்டுள்ளனர். மேலும் ஆதித்தமிழர்கள் குறித்த தகவல்கள் உலக ஆராய்ச்சியாளர்களையே அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

பிலேடியன் என்னும் வேற்றுகிரவாசிகள் பூமியோடு பல காலமாக தொடர்பில் உள்ளனர் என அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர். இவர்கள் நேரடியாக இந்த பிலேடியன் என்னும் வேற்றுகிரகவாசிகளோடு தொடர்பில் உள்ளவர்கள் என்று அறிவித்துள்ளனர்.

உலகில் தற்போது உள்ள பல விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு இந்த அயல்கிரகவாசிகள்தான் காரணம் என்று இந்த குழு நம்புகிறது. உலகிற்கு மொழி, வரலாறு ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியது இந்த பிலேடியன்கள்தான் என்று இந்த குழு உறுதியாக கூறுகிறது.

மேலும் உலகில் ஏற்படும் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு இந்த அயல்கிரகவாசிகள்தான் காரணம் என்றும் சொல்கின்றனர். உலகில் உள்ள பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வையும் இந்த பிலேடியன்கள்தான் சொல்கின்றனர் என்று அமெரிக்க குழு சொல்கிறது. 

ஆதித்தமிழர்கள் நூல்களை படிப்பதில்லை. ஆனால் பிலேடியன் உதவியுடன் பல தகவல்களை அறிந்துள்ளனர். பல்வேறு சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு வழங்கி உள்ளனர். இவர்கள் அயல்கிரகவாசிகளுடன் தொடர்பு கொண்டு ஏராளமான தகவல்களை உலகிற்கு சொல்லி வருகின்றனர். 

இது குறித்து அமெரிக்க பேரசிரியர் ஒருவர் கூறும்போது, உலகில் முதலில் பேசப்பட்ட மொழி தமிழ்தான். பின்புதான் பிலேடியன் உதவியுடன் பல்வேறு மொழில்கள் பல நாடுகளில் பரப்பப்பட்டது. தமிழே இந்தியாவின் மூத்த என்பதோடு, உலக மொழிகளுக்கு எல்லாம் தாய்மொழியே இந்த தமிழ்மொழிதான் என்ற அளவுக்கு தகுதி படைத்தது என்பது பல அறிஞர் பெருமக்களின் நடுநிலை முடிவாக உள்ளது. 
Loading...

No comments:

tamizilnews. Powered by Blogger.